אווא 24/7

פילוסופיית השירות של חברתנו מבוססת על קשר מתמיד עם הלקוח. לכל לקוח בחברה ממונה מנהל תיק לקוח, לליווי צמוד ולאחריות מלאה לאיכות השירות ולהכשרת המערך המקצועי בבית הקפה. כמו כן, הפעילות השוטפת נתמכת על ידי  נציגה קבועה ממערך שירות הלקוחות והמכירה הטלפוני. לכל לקוח נקבעים ימי הזמנות והפצה קבועים ובעת  הצורך ניתן שירות טכני 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (נתמך על ידי מערך הטכנאים של החברה המרכזית למשקאות).